آموزش spss

مشاوره و تحلیل آماری پایان نامه و پروژه هاي آماري

 

- تجزيه و تحليل داده هاي آماري، و آزمون فرضيات تحقيق

- مشاوره و تحليل آماري تحقيقات علمي و پروژه هاي پژوهشگران و پايان نامه ها و پروژه هاي دانشجويي

- پردازش آماري داده ها و تجزيه و تحليل آماري پرسشنامه ها و اطلاعات حاصل از آزمايشات علمي

- ارائه تحليل آماري با استفاده از نرم افزار spss

- انجام آزمونهاي پايايي و روايي و قابليت اعتماد پرسشنامه

- انجام انواع آزمونهاي آماري متناسب با شرايط پروژه يا پايان نامه

- تحليلهاي توصيفي همراه با نمودارها و جداول آماري

- مدل سازي معادلات ساختاري

- برازش مدل

- تحليل هاي عاملي تاييدي و اکتشافي

- آزمون فرضيات تحقيق و آزمون فرض آماري

-در مورد ابزارها و روشهاي آماري تحقيق و پروژه آماري خويش با ما مشورت كنيد...

۰۹۱۳۱۱۷۱۴۹۷

نحوه نگارش طرح پژوهشی

انتخاب موضوع: در آغاز پژوهش، ابتدا باید موضوع پژوهش را یافت و تعریف روشنی از آن ارائه کرد. موضوع انتخاب شده می بایست عملی، مورد علاقه و در تخصص پژوهشگر باشد. همچنین موضوع باید تحدید شده باشد شامل تحدید حوزه ای، تحدید مکانی و تحدید زمانی . برای انتخاب یک موضوع مناسب و پرسش های کلی پژوهش می توان از منابع زیر استفاده کرد:

مقایسه متغیر های دو وجهی

در این آموزش نحوه رسم جداول و نمودارها را برای متغیر های دو وجهی آموزش خواهم داد. چنانچه مفروضات آماری برقرار باشند می توان از آزمون مک نمار ( برای دو متغیر) یا آزمون Q  کوکران ( برای سه متغیر و بیشتر از سه متغیر ) استفاده کرد. ما در این آموزش از فایل freelancers.sav استفاده می کنیم.

جدول توصیفی SPSS

نگاهی به ویژگی های SPSS

- Spss چیست؟

Spss  مخفف Statistical Package for the Social Sciences به معنای بسته آماری برای علوم اجتماعی می باشد که اولین بار در سال 1968 راه اندازی شد. از سال 2009 که شرکت سازنده این نرم افزار توسط شرکت IBM خریداری شد، این نرم افزار بنام نرم افزار IBM SPSS شناخته می شود.

- بررسی اجمالی ویژگی های SPSS

سطوح اندازه گیری داده ها

سطوح اندازه گیری داده ها

اولین گام در تجزیه و تحلیل داد ها، فهم ساده مفاهیم داده ها است. بوسیله دسته بندی داده ها با توجه به سطوح اندازه گیری آنها، مفاهیم داده ها، بهتر و آسان تر قابل فهم است. کتب درسی استاندارد چهار نوع از سطوح اندازه گیری داده ها را مشخص کرده اند. داده های اسمی، ترتیبی، فاصله ای و نسبی

 

ارتباط با ما

مهندس مجتبی فیاض

همراه : ۰۹۱۳۱۱۷۱۴۹۷

ایمیل:mojtaba_fayaz@yahoo.com

سامانه پیام کوتاه:

۳۰۰۰۶۱۳۲۰۰۸۰۰۰

کانال تلگرام:

spss19withfayaz@

 

دعوت به همکاری

راههای ارتباطی جهت اعلام تمایل به همکاری با تیم تحقیق، پژوهش و تحلیل آماری

در تلگرام

09131171497

 یا learnwithfayaz@