مشاوره و تحلیل آماری پایان نامه و پروژه هاي آماري

 

 

- تجزيه و تحليل داده هاي آماري، و آزمون فرضيات تحقيق

- مشاوره و تحليل آماري تحقيقات علمي و پروژه هاي پژوهشگران و پايان نامه ها و پروژه هاي دانشجويي

- پردازش آماري داده ها و تجزيه و تحليل آماري پرسشنامه ها و اطلاعات حاصل از آزمايشات علمي

- ارائه تحليل آماري با استفاده از نرم افزار spss

- انجام آزمونهاي پايايي و روايي و قابليت اعتماد پرسشنامه

- انجام انواع آزمونهاي آماري متناسب با شرايط پروژه يا پايان نامه

- تحليلهاي توصيفي همراه با نمودارها و جداول آماري

- مدل سازي معادلات ساختاري

- برازش مدل

- تحليل هاي عاملي تاييدي و اکتشافي

- آزمون فرضيات تحقيق و آزمون فرض آماري

-در مورد ابزارها و روشهاي آماري تحقيق و پروژه آماري خويش با ما مشورت كنيد...

۰۹۱۳۱۱۷۱۴۹۷

سطوح اندازه گیری داده ها

سطوح اندازه گیری داده ها

اولین گام در تجزیه و تحلیل داد ها، فهم ساده مفاهیم داده ها است. بوسیله دسته بندی داده ها با توجه به سطوح اندازه گیری آنها، مفاهیم داده ها، بهتر و آسان تر قابل فهم است. کتب درسی استاندارد چهار نوع از سطوح اندازه گیری داده ها را مشخص کرده اند. داده های اسمی، ترتیبی، فاصله ای و نسبی

 

1- سطح اندازه گیری اسمی

نحوه نگارش طرح پژوهشی

انتخاب موضوع: در آغاز پژوهش، ابتدا باید موضع پژوهش را یافت و تعریف روشنی از آن ارائه کرد. موضوع انتخاب شده می بایست عملی، مورد علاقه و در تخصص پژوهشگر باشد. همچنین موضوع باید تحدید شده باشد شامل تحدید حوزه ای، تحدید مکانی و تحدید زمانی . برای انتخاب یک موضوع مناسب و پرسش های کلی پژوهش می توان از منابع زیر استفاده کرد:

ارتباط با ما

مهندس مجتبی فیاض

همراه : ۰۹۱۳۱۱۷۱۴۹۷

ایمیل:mojtaba_fayaz@yahoo.com

سامانه پیام کوتاه:

۳۰۰۰۶۱۳۲۰۰۸۰۰۰

کانال تلگرام:

spss19withfayaz@