ورود کاربر

تحلیل آماری با spss

شما اینجا هستید

خانه

شیوه ها و ابزار های جمع آوری داده ها

در همه پژوهش ها، پژوهشگر می بایست برای توصیف یا تبیین روابط بین پدیده ها و متغیر های موجود اطلاعات یا داده هایی را جمع آوری کند. در جمع آوری اطلاعات یا داده ها می بایست شیوه ای بکار گرفته شود که اطلاعات و داده ها با کیفیت بالا، دقیق و موثق استخراج شود، چون کیفیت و اعتبار هر پژوهش تا حد زیادی به اطلاعات و داده های جمع آوری شده و کیفیت اطلاعات و داده ها نیز به شیوه جمع آوری آنها مربوط می‌شود. بنابراین شیوه های سنجیده و دقیق جمع آوری اطلاعات و داده ها، اگر درست و دقیق اجرا شوند معمولاً به کیفیت بالای داده ها و یافته ها و کسب نتایج معتبر، و شیو ه های نامناسب به نتایج نامعتبر خواهد انجامید. انواع شیو های جمع آوری اطلاعات بشرح ذیل است.

- مصاحبه: شامل

1) مصاحبه باز یا بدون ساختار

2) مصاحبه نیمه باز یا نیمه ساختار یافته

3) مصاحبه بسته یا ساختار یافته

- مشاهده:  شامل  1) مشاهده‌ی ساختار یافته

2) مشاهده بدون ساختار

- گزارش شفاهی برای استخراج گزارش های شفاهی سه روش وجود دارد: 1) با صدای بلند فکر کردن 2) درون نگری 3) بازنگری

- پرسشنامه

- سنجش از طریق مقیاس یا طیف

- گروه سنجی

- آزمون ها (تست ها)

- آزمایش

 

از توجه شما سپاسگزارم.

دکتر مجتبی فیاض: مدرس دوره های تحقیق، پژوهش و تحلیل اماری

آدرس ایمیل من: mojtaba_fayaz@yahoo.com

شماره همراه: 09131171497

 

ارتباط با ما

دکتر مجتبی فیاض

همراه : ۰۹۱۳۱۱۷۱۴۹۷

ایمیل:mojtaba_fayaz@yahoo.com

سامانه پیام کوتاه:۳۰۰۰۶۱۳۲۰۰۸۰۰۰

کانال تلگرام: spss19withfayaz@

اینترنت پر سرعت ایران گیت