ورود کاربر

تحلیل آماری با spss

شما اینجا هستید

خانه

مشاوره و تحلیل آماری پایان نامه و پروژه های آماری

- تجزیه و تحلیل داده های آماری و آزمون فرضیا تحقیق

- مشاوره و تحلیل آماری تحقیقات علمی و پروژه های پژوهشگران و پایان نامه ها و پروژه های دانشجویی

- پردازش آماری داده ها و تجزیه و تحلیل آماری پرسشنامه ها و اطلاعات حاصل از آزمایشات علمی

- ارائه تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار spss

- انجام آزمون های پایایی و روایی و قابلیت اعتماد پرسشنامه

- انجام انواع آزمون های آماری متناسب با شرایط پروژه یا پایان نامه

- تحلیل های توصیفی همراه با نمودارها و جداول آماری

- مدل سازی معادلات ساختاری

- برازش مدل

- تحلیل های عاملی تائیدی و اکتشافی

- آزمون فرضیات تحقیق و آزمون فرض آماری

- در خصوص ابزارها و روشهای آماری تحقیق و پروژه های خود با ما مشورت کنید ...

 

 

 

 

 

ارتباط با ما

دکتر مجتبی فیاض

همراه : ۰۹۱۳۱۱۷۱۴۹۷

ایمیل:mojtaba_fayaz@yahoo.com

سامانه پیام کوتاه:۳۰۰۰۶۱۳۲۰۰۸۰۰۰

کانال تلگرام: spss19withfayaz@

اینترنت پر سرعت ایران گیت