آموزش spss

شما اینجا هستید

صفحه اصلی

ارتباط بین متغیر های دارای سطوح مختلف

در این آموزش با رسم جداول و نمودارها به بررسی ارتباط بین متغیر هایی می پردازیم که دارای چند سطح می باشند و یا متغیرهای دو وجهی هستند. چنانچه مفروضات آماری که برای استفاده از آزمون خی دو مورد نیاز است برقرار باشد این بررسی را می توانیم از طریق این آزمون انجام می دهیم.

ابتدا فایل freelancers.sav را دانلود کنید. در این فایل قصد داریم ارتباط بین دو متغیر sector_2010 و sector_2011 را بررسی می کنیم.

- بررسی سریع دادها در SPSS

قبل از انجام هر کاری، ابتدا نگاهی اجمالی به هر دو متغیر بطور جداگانه می اندازیم. در پنجره Syntax  زیر ابتدا مطمئن می شویم که هر دو مقدار و برچسب این مقادیر در خروجی نشان داده می شوند. سپس فرمان Frequencies را اجرا می کنیم.

- کد گذاری متغیرهای گمشده

می بینیم که هر دو متغیر شامل 5 سطح و همچنین تعدادی مقادیر گمشده هستند. سطوح هر دو متغیر با اعداد 1 تا 5 کد گذاری شده است و هر دو متغیر، متغیر اسمی هستند. بنابراین ما مقادیر گمشده را در یک سطح دیگر و با کد 6 در نظر می گیریم. فرامین Syntax  زیر نشان می دهد که این کار چگونه بوسیله Recode براحتی قابل انجام است.

- جداول توافقی برای هر دو متغیر در SPSS

تا کنون، ما هر دو متغیر را بطور اجمالی بررسی کردیم.یم. برای اینکه ببینیم ارتباط این دو متغیر به یکدیگر چگونه است، جداول توافقی این متغیر ها را از طریق فرمان CROSSTABS بررسی می کنیم. در اینجا قصد داریم از درصد ها بجای فراوانی ها استفاده کنیم.

- بررسی نتایج جداول توافقی: در بررسی جدول می بینیم که متغیر ها به شدت به هم وابستگی دارند (توجه داشته باشید که ما فعلاً قصد نداریم این نتایج را به کل جامعه آماری تعمیم دهیم بلکه تنها نتایج را بر اساس داده های موجود بررسی می کنیم).  تقریبا بیشتر مردمی که در بخش 2010 کار می کردند در 2011 نیز کار می کردند . برای مثال 60%  از کسانی که پاسخ داده بودند که در سال 2010 در صنایع مشغول کار بودند، در سال 2011 نیز در صنایع مانده بودند. 20% از آنها به قسمت به بازارهای سرمایه گذاری رفته بودند و 20 درصد مابقی به سایر جاها رفته بودند.            

- ایجاد نمودارهای خوشه ای

اکنون برخلاف جداول قبلی که نمودار میله ای آنها بطور جداگانه رسم می شد می خواهیم با استفاده از جداول توافقی، نمودار خوشه ای متغیر ها را رسم کنیم. نحوه رسم این نمودار در شکل زیر نشان داده شده است.

- فرامین Syntax نمودار خوشه ای

- استفاده از الگوهای زیبا در رسم نمودار

نمودار خوشه ای رسم شده گر چه از نظر فنی صحیح است اما از نظر ظاهری زیبا نیست. این نمودار از ترکیب رنگ پیش فرض استفاده کرده است. اساساً این ترکیب رنگ احتمالاً شوخی سازندگان نرم افزار با کاربران بوده است. یک راه سریع برای زیبا کردن این نمودار و نمودارهای مشابه استفاده از الگوهای رسم نمودار SPSS است . نتایج نهایی را بعد از نشان دادن آخرین نمودار در زیر بیان خواهم کرد.

- مثال نمودار میله ای خوشه ای با استفاده از الگو

نتیجه:

همانگونه که در جداول توافقی آمده است ما الگوهای خاصی را در این نمودارها نمی بینیم. تنها چیزی که مشخص است این است که بیشتر پاسخ دهندگان تمایل داشتند که در سال 2011 در همان بخشی که در سال 2010 مشغول بکار بودند، مشغول باشند.

 

از توجه شما سپاسگزارم.

مهندس مجتبی فیاض: مدرس دوره های آموزشی spss (مبتدی، متوسط، پیشرفته، تخصصی)

آدرس ایمیل من: mojtaba_fayaz@yahoo.com

شماره همراه: 09131171497

ارتباط با ما

مهندس مجتبی فیاض

همراه : ۰۹۱۳۱۱۷۱۴۹۷

ایمیل:mojtaba_fayaz@yahoo.com

سامانه پیام کوتاه:

۳۰۰۰۶۱۳۲۰۰۸۰۰۰

کانال تلگرام:

spss19withfayaz@

 

دعوت به همکاری

راههای ارتباطی جهت اعلام تمایل به همکاری با تیم تحقیق، پژوهش و تحلیل آماری

در تلگرام

09131171497

 یا learnwithfayaz@