آموزش spss

شما اینجا هستید

صفحه اصلی

مشاوره و تحلیل آماری پایان نامه و پروژه هاي آماري

- تجزيه و تحليل داده هاي آماري، و آزمون فرضيات تحقيق

- مشاوره و تحليل آماري تحقيقات علمي و پروژه هاي پژوهشگران و پايان نامه ها و پروژه هاي دانشجويي

- پردازش آماري داده ها و تجزيه و تحليل آماري پرسشنامه ها و اطلاعات حاصل از آزمايشات علمي

- ارائه تحليل آماري با استفاده از نرم افزار spss

- انجام آزمونهاي پايايي و روايي و قابليت اعتماد پرسشنامه

- انجام انواع آزمونهاي آماري متناسب با شرايط پروژه يا پايان نامه

- تحليلهاي توصيفي همراه با نمودارها و جداول آماري

- مدل سازي معادلات ساختاري

- برازش مدل

- تحليل هاي عاملي تاييدي و اکتشافي

- آزمون فرضيات تحقيق و آزمون فرض آماري

-در مورد ابزارها و روشهاي آماري تحقيق و پروژه آماري خويش با ما مشورت كنيد...

۰۹۱۳۱۱۷۱۴۹۷

ارتباط با ما

مهندس مجتبی فیاض

همراه : ۰۹۱۳۱۱۷۱۴۹۷

ایمیل:mojtaba_fayaz@yahoo.com

سامانه پیام کوتاه:

۳۰۰۰۶۱۳۲۰۰۸۰۰۰

کانال تلگرام:

spss19withfayaz@

 

دعوت به همکاری

راههای ارتباطی جهت اعلام تمایل به همکاری با تیم تحقیق، پژوهش و تحلیل آماری

در تلگرام

09131171497

 یا learnwithfayaz@