ورود کاربر

تحلیل آماری با spss

جامعه پژوهش، نمونه، نمونه گیری و حجم نمونه

 

جامعه پژوهش یا جایی که نتایج پژوهش قرار است به آنجا تعمیم یابد یا در آنجا اجرا شود، به مجموعه ای از اشخاص، اشیاء، گیاهان، مکانها، رویدادها و بطورکلی اموری اطلاق می‌شود که در یک یا چند صفت یا ویژگی مشترک باشند. علاو ه بر ویژگی ها یا صفات مشترک ، اعضای هر جامعه صفت ها یا ویژگی های غیر مشترکی هم دارند که پژوهشگر مایل به مطالعه آنهاست. در فرآیند پژوهش، باید جامعه پژوهش به روشنی تعریف و ابعاد و مشخصات آن به صورت دقیق مشخص گردد. مطالعه می تواند به صورت کل شماری یعنی مطالعه کل جامعه پژوهش انجام گیرد. نظیر سرشماری و گاه با انتخاب درصدی از جامعه پژوهش به عنوان نمونه پژوهش.

نحوه نگارش طرح پژوهشی

انتخاب موضوع: در آغاز پژوهش، ابتدا باید موضوع پژوهش را یافت و تعریف روشنی از آن ارائه کرد. موضوع انتخاب شده می بایست عملی، مورد علاقه و در تخصص پژوهشگر باشد. همچنین موضوع باید تحدید شده باشد شامل تحدید حوزه ای، تحدید مکانی و تحدید زمانی. برای انتخاب یک موضوع مناسب و پرسش های کلی پژوهش می توان از منابع زیر استفاده کرد:

- تجربه و علایق شخصی

- پژوهش های دیگران

روشهای پژوهش

درعین اینکه همه پدیده ها به نوعی منحصر به فرد هستند اما با توجه به پیچیدگی‌های بسیار، پدیده های اجتماعی از ابعاد مختلف و دیدگاههای گوناگون قابل بررسی هستند بنابراین نمی توان در بررسی پدیده ها به یک روش منحصر به فرد پرداخت و یا یک روش را بر روش دیگر ترجیح داد بلکه هر روشی در جای خود می بایست بکار رود. روشهای را می توان از نظر مسیر، زمان، اجرا، میزان ژرفایی و از نظر نوع هدف طبقه بندی کرد.

طبقه بندی پژوهش ها از نظر مسیر:

صفحه‌ها

ارتباط با ما

دکتر مجتبی فیاض

همراه : ۰۹۱۳۱۱۷۱۴۹۷

ایمیل:mojtaba_fayaz@yahoo.com

سامانه پیام کوتاه:۳۰۰۰۶۱۳۲۰۰۸۰۰۰

کانال تلگرام: spss19withfayaz@

اینترنت پر سرعت ایران گیت