ورود کاربر

تحلیل آماری با spss

جدول میانگین در SPSS

حال که مطمئن شدیم مقادیر متغیر ما دارای داده های پرت نیست، ارتباط بین آنها را بررسی می کنیم. ابتدا جدول میانگین را همانگونه که در شکل زیر نشان داده شده است رسم می کنیم.

به دلیل اینکه نمی خواهیم در بالای جدول کلمه REPORT درج شود، از الگوهای SPSS استفاده می کنیم و برای نمایش عنوان از برچسب متغیر استفاده می کنیم. پس ما برچسب متغیر income_2010 را تغییر می دهیم. قبل از آن با فرمان TEMPORARY تغییرات انجام شده را به حالت قبل بازمی گردانیم. نتایج در تصویر زیر نمایش داده شده است.

فرامین پنجره Syntax برای میانگین داده ها

Description: http://www.spss19.ir/image/s%20syntax%20indicate%20that%20next.png

Description: http://www.spss19.ir/image/s%20spss-means-table-styled.png

نتایج: به نظر می رسد که متغیر های income_2010  و sector_2010  به شدت به هم وابسته هستند. تقریباٌ پاسخ دهندگانی که در حوزه IT و در حوزه مراقبت های بهداشتی فعالیت می کردند، درآمدی در حدود 55000$  داشتند. میانگین درآمد دیگر بخشها در حدو.د 35000$ بود.

نمودار میله ای برای میانگین های مستقل در SPSS

نمودار هیستوگرام و فرمت انتخابی برای نمایش پول

در اینجا ما نمودار هیستوگرام متغیر income_2010 بررسی می کنیم تا ببینیم که آیا این متغیر داری مقادیر پرت هست یا نه؟ در اینجا به دلیل اینکه داده های مربوط به میزان درآمد دارای مقادیر بزرگی است، نمودار ما تا حدودی بهم ریخته خواهد بود. یک روش برای رفع این مشکل تقسیم میزان درآمد ها بر 1000 است همانگونه که در شکل زیر در پنجره Syntax  نشان داده شده است. واضح است که ما در آمدها را بر حسب هزار دلار داریم بنابراین پسوند( K اختصار برای کیلو یا 1000)  را برای همه مقادیر بوسیله تعریف یک فرمت برای پول در نظر می گیریم. ما این کار را بوسیله فرمان FORMATS انجام می دهیم.

نمودار هیستوگرام و فرامین Syntax انتخاب فرمت پول

Description: http://www.spss19.ir/image/s%20syntax%20run%20basic%20histogram.png

Description: http://www.spss19.ir/image/s%20spss-custom-currency-format-histogram.png

بررسی داده ها و فیلتر کردن آنها

ابتدا جدول فراوانی های متغیر sector_2010 را بوسیله پنجره Syntax زیر اجرا می کنیم. در مرحله اول، جدول به خاطر مقادیر از دست رفته سیستمی دارای اشکال است. شکل زیر پنجره Syntax این مطلب را نمایش می دهد. در مرحله بعد، مقادیر گمشده سیستمی را فیلتر می کنیم. با اینکار مقادیر خوب و ثابتی را برای تحلیل در اختیار داریم.

فرامین FREQUENCIES و FILTER در پنجره Syntax

Description: http://www.spss19.ir/image/s%20syntax%20inspect%20frequency.png

Description: http://www.spss19.ir/image/s%20spss-frequencies-table-system-missings.png

اولین جدول فراوانی از اجرای فرمان پنجره Syntax بالا

صفحه‌ها

ارتباط با ما

دکتر مجتبی فیاض

همراه : ۰۹۱۳۱۱۷۱۴۹۷

ایمیل:mojtaba_fayaz@yahoo.com

سامانه پیام کوتاه:۳۰۰۰۶۱۳۲۰۰۸۰۰۰

کانال تلگرام: spss19withfayaz@

اینترنت پر سرعت ایران گیت