ورود کاربر

تحلیل آماری با spss

کد گذاری متغیرهای گمشده

می بینیم که هر دو متغیر شامل 5 سطح و همچنین تعدادی مقادیر گمشده هستند. سطوح هر دو متغیر با اعداد 1 تا 5 کد گذاری شده است و هر دو متغیر، متغیر اسمی هستند. بنابراین ما مقادیر گمشده را در یک سطح دیگر و با کد 6 در نظر می گیریم. فرامین Syntax   زیر نشان می دهد که این کار چگونه بوسیله Recode  براحتی قابل انجام است.

Description: http://spss19.ir/image/s%20syntax%20recode%20system%20missing.png

 

 

 

بررسی سریع دادها در SPSS

قبل از انجام هر کاری، ابتدا نگاهی اجمالی به هر دو متغیر بطور جداگانه می‌اندازیم. در پنجره Syntax  زیر ابتدا مطمئن می شویم که هر دو مقدار و برچسب این مقادیر در خروجی نشان داده می شوند. سپس فرمان Frequencies را اجرا می کنیم.

Description: http://spss19.ir/image/s%20syntax%20set%20both%20values.png

 

 

ارتباط بین متغیر های دارای سطوح مختلف

در این آموزش با رسم جداول و نمودارها به بررسی ارتباط بین متغیر هایی می‌پردازیم که دارای چند سطح می باشند و یا متغیرهای دو وجهی هستند. چنانچه مفروضات آماری که برای استفاده از آزمون خی دو مورد نیاز است برقرار باشد این بررسی را می توانیم از طریق این آزمون انجام می دهیم.

ابتدا فایل freelancers.sav   را از روی سی دی یاز کنید. در این فایل قصد داریم ارتباط بین دو متغیر sector_2010 و sector_2011 را بررسی می کنیم.

Description: http://spss19.ir/image/s%20spss-categorical-variables-data-view-freelancers.png

 

صفحه‌ها

ارتباط با ما

دکتر مجتبی فیاض

همراه : ۰۹۱۳۱۱۷۱۴۹۷

ایمیل:mojtaba_fayaz@yahoo.com

سامانه پیام کوتاه:۳۰۰۰۶۱۳۲۰۰۸۰۰۰

کانال تلگرام: spss19withfayaz@

اینترنت پر سرعت ایران گیت